Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı her biri 8 hafta süren (haftada 20 ya da 25 saatlik ders) 5 seviyeden oluşmaktadır. Öğrenciler akademik yılın başında verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı (BİLET 1. Aşama)’dan aldıkları puanlara göre bu seviyelere yerleştirilirler. Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programını tamamlayıp 1. sınıfa başlayabilmeleri için, son seviye olan 5. Seviyeyi başarıyla geçmeleri gerekmektedir.

BİLET 1. Aşama sınavı Cambridge University Press’in hazırladığı dünya standartlarında bir seviye tespit sınavıdır ve iki amacı vardır. Hem öğrencinin İngilizce seviyesini hem de BİLET 2. Aşama’ya girecek öğrencileri belirler. Bu sınavdan 70 üzerinden 45 ve üzeri alanlar BİLET 2 sınavına girerler Çoktan seçmeli 20 okuma, 30 dilbilgisi sorusundan ve iki kısa paragraf yazma bölümlerinden oluşur. Bu sınavdan 70 üzerinden 45 ve üzeri alanlar BİLET 2 sınavına girerler  BİLET 2. Aşama sınavı ise, öğrencilerin muafiyet için girdikleri yeterlilik sınavıdır.

Bu sınavdan 70 üzerinden 45 ve üzeri alanlar BİLET 2. Aşama muafiyet sınavına girerler.  BİLET 2. Aşama Sınavı 4 bölümden oluşur: Konuşma, Okuma, Dinleme ve Yazma.

Konuşma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 20’dir. Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinden birinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Sınav ortalama 4-5 dakika sürer ve öğrenciye fikir beyan edebileceği genel konulardan ortalama 3-4 soru yöneltilir.

Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 25’tir. Bu bölümde 1000-1500 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur. Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Metindeki detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme) sorulabilir.

Dinleme bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 15’tir. Bu bölümde yarı akademik konularda 10-15 dakikalık bir dinleme kaydı bulunur. Dinleme bölümünde öğrencinin kaydı bir kez dinleme hakkı vardır. Bu tek seferlik dinleme esnasında öğrenci kendisine verilen şablona gerekli notları tutar. Dinleme ve not tutma kısmı bittiğinde ilgili soru kağıdı dağıtılır. Ana fikirler ve önemli detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme, alt kategorileri veya türleri listeleme) sorulabilir.

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40’tır. Bu bölümde yaklaşık 400 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir. Sınavda size bir konunun avantajı/dezavantajı, sonuçları/sebepleri, faydaları/ zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Yazdığınız yazı, organizasyon, dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk, kelime kullanımında çeşitlilik ve içerik açısından değerlendirilir.

Academy Bağdat eğitmenleri, BİLET sınavındaki Reading bölümü için öğrencide akademik kelime bilgisi ve ileri düzey dil bilgisi temelini inşa eder, ve öğrencinin okuduğunu anlama kabiliyetini yoğun deneme programıyla geliştirir. Vocabulary ve Use of English bölümleri için ayrıca ileri düzey kelimeler ve gramer bilgisi pekiştirilir. Listening bölümü için, eğitmenlerimiz, farklı aksanları içeren akademik dinleme parçalarıyla öğrencide duyduğunu anlama kabiliyetini geliştirir ve öğrenciye zamanı etkili kullanarak nitelikli not çıkarma yeteneğini aşılar. Speaking bölümü için, öğrenci, native speaker eğitmenlerimiz de dahil olmak üzere, konuşma pratiği yapar ve sınav taktiği geliştirir. Writing bölümü için öğrenciye yazısında sunduğu bakış açısına sadık kalan, akıcı ve etkili yazı yazma kabiliyeti kazandırılır. Academy Bağdat’ın Bilgi Üniversitesi için geliştirdiği özel program sayesinde öğrenci bir bütün halde sınava yönelik çalışma yapar ve etkili bir şekilde hedefine ulaşır.