Özyeğin Üniversitesi

Academy Bağdat, Özyeğin Üniversitesi’nin benimsediği İngilizce hazırlık programına parallel olarak, öğrencinin modül bitirme sınavlarında ya da Özyeğin Üniversitesi’nin kendi hazırlık sınavı olan TRACE sınavında ihtiyaç duyduğu desteği, bu sınav sistemi konusunda tecrübeli ve uzman eğitmenleriyle öğrenciye en kolay ve anlaşılır bir şekilde sunar.

Öğrenci, Özyeğin Üniversitesi’nin hazırlık atlama sınavı olan TRACE sınavına direk olarak Academy Bağdat bünyesinde yoğun bir programla hazırlanabilir. Bu hazırlık süreci üniversitenin öğrencisinde aradığı TRACE kriterlerine göre hazırlanır, öğrencinin İngilizce seviyesi baz alınarak uzman eğitmenlerimizce adapte edilir. Academy Bağdat bu sayede TRACE sınavına yönelik  sonuç odaklı bir eğitim desteği sağlar.

TRACE sınavı, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılır. TRACE sınavı genel bir konu alanı üzerinden yapılır. Bu genel konulara örnek olarak, environmental pollution (çevre kirliliği), advertising and marketing (reklamcılık ve pazarlama), technology and progress (teknoloji ve gelişim) gibi başlıklar verilebilir.  Bu bağlamda, TRACE sınavının okuma, dinleme ve yazma bölümleri bu ana konu başlığıyla ilgili sorular içerir.

TRACE sınavı Reading, Listening ve Writing olmak üzere üç bölümden oluşur. Sınavın başında ana konuya ilişkin fotoğraflar içeren ve puanlanmayan Introductory kısmı mevcuttur. Bu giriş kısmı öğrencinin sınavda karşısına gelecek konuyla ilgili resimler aracılığıyla fikir edindiği ve sınava odaklanmaya başladığı giriş bölümüdür. Reading bölümünde öğrenci, 2 tanesi kısa (200-300) ve 2 tanesi uzun (300-400 kelime) olmak üzere 4 farklı okuma parçası üzerinden değerlendirilir. Bu bölümde sorulan sorular okuduğunu anlama, çıkarım, kelime bilgisi, özetleme sorularıdır. Reading bölümünün son kısmında diğer parçalar arası karşılaştırma yapan sorular gelmektedir. Listening bölümü, while listening ve note-taking olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Akademik dinleme parçalarıyla öğrencinin konuşmadaki detayları anlama kabiliyeti ölçülür. Writing bölümünde öğrenciden yaklaşık 400 kelime uzunluğunda bir konu hakkında düşüncesini belirten bir yazı yazması beklenir. Bu yazı, dil bilgisi kurallarına uygun, farklı akademik kelimeler ve bağlaçları içeren, akıcı bir yazı olmalıdır.

Academy Bağdat eğitmenleri, TRACE sınavındaki Reading bölümü için öğrencide akademik kelime bilgisi ve ileri düzey dil bilgisi temelini inşa eder, ve öğrencinin okuduğunu anlama kabiliyetini yoğun deneme programıyla destekler.  Listening bölümü için, eğitmenlerimiz, farklı aksanları içeren akademik dinleme parçalarıyla öğrencide duyduğunu anlama kabiliyetini geliştirir ve öğrenciye zamanı etkili kullanarak nitelikli not çıkarma yeteneğini aşılar. Öğrenci dinleme parçalarındaki detayları yakalamaya alışır. Writing bölümü için öğrenciye yazısında sunduğu bakış açısına sadık kalan, akıcı ve etkili yazı yazma kabiliyeti kazandırılır. Bunu yapabilmek için öncelikle bir konu üzerinde nasıl görüş belirtmesi gerektiği öğrenciye kavratılır. Öğrenci, düşüncesini akademik yazı kuralları çerçevesinde kolay ve hızlı bir şekilde yazıya dökmeyi öğrenir. Academy Bağdat’ın TRACE sınavı için geliştirdiği özel program sayesinde öğrenci bir bütün halde sınava yönelik çalışma yapar ve etkili bir şekilde hedefine ulaşır.

Öğrenci dilerse, Öğrenci dilerse, muafiyet sağlayan diğer TOEFL (min. 80, en az 20 puan her bölümden) ve Pearson PTE (min. 62, en az 59 puan her bölümden) gibi sınavlara Academy Bağdat bünyesinde hazırlanarak, hazırlık sınıfını atlayabilir.

Özyeğin Üniversitesi’nin İngilizce hazırlık programına ilişkin detaylar için tıklayın.