Yeditepe Üniversitesi

Academy Bağdat, Yeditepe Üniversitesi’nin benimsediği İngilizce Hazırlık  Programına paralel olarak , A1-A2-B1-B2 kur destek eğitimleri sağlamakta ya da kendi hazırlık atlama sınavı olan PROFICIENCY sınavında ihtiyaç duyduğu desteği, bu sınav sistemi konusunda tecrübeli ve uzman eğitmenleriyle öğrenciye en kolay ve anlaşılır bir şekilde sunar.

Yabancı Dil Hazırlık programı, her biri 8 haftalık dönemden oluşan 4 modülde yürütülür. Tüm modüllerdeki haftalık ders saati 28 dir. 

A-1 (Başlangıç)

A-2 (Orta Düzey Öncesi)

B-1 (Orta Düzey)

B-2 (Hazırlık Çıkış)

A-1 Modülü’nden başlayan bir öğrenci, A-2, B-1 ve B-2 Modülleri’ne devam ederek, Hazırlık Eğitimi’ni 1 senede tamamlayabilir.

Her bir öğretim grubu için, her modüler dönem sonunda Modül Atlama, B-2 seviyesinde ise Hazırlık Çıkış Sınavı yapılır. Öğrencinin başarılı sayılması için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması koşuluyla, Modül Atlama/ Hazırlık Çıkış Sınavı’ndan 100 tam not üzerinden en az 60 puan alması ve dönem içi başarı notunun da en az 60 olması gerekir.

Öğrenci Yeditepe Üniversitesi’nin hazırlık atlama sınavı olan PROFICIENCY sınavına direk olarak Academy Bağdat bünyesinde yoğun bir programla hazırlanabilir. Bu hazırlık süreci üniversitenin öğrencisinde aradığı İngilizce yeterlilik kriterlerine göre hazırlanır, öğrencinin İngilizce seviyesi baz alınarak uzman eğitmenlerimizce adapte edilir. Academy Bağdat bu sayede PROFICIENCY sınavına yönelik sonuç odaklı bir eğitim desteği sağlar.

PROFICIENCY sınavı Use of English, Vocabulary, Reading, Writing olmak üzere dört bölümden oluşur.

Academy Bağdat eğitmenleri, PROFICIENCY sınavındaki Use of English ve Vocabulary bölümleri için ayrıca ileri düzey kelimeler ve gramer bilgisi pekiştirilir. Reading bölümü için öğrencide akademik kelime bilgisi ve ileri düzey dil bilgisi temelini inşa eder ve öğrencinin okuduğunu anlama kabiliyetini yoğun deneme programıyla geliştirir. Writing bölümü için öğrenciye yazısında sunduğu bakış açısına sadık kalan, akıcı ve etkili yazı yazma kabiliyeti kazandırılır. Academy Bağdat’ın PROFICIENCY sınavı için geliştirdiği özel program sayesinde öğrenci bir bütün halde sınava yönelik çalışma yapar ve etkili bir şekilde hedefine ulaşır.

Öğrenci dilerse, muafiyet sağlayan diğer TOEFL (min.79) sınavına da Academy Bağdat bünyesinde hazırlanabilir.

Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce hazırlık programına ilişkin detayları ve PROFICIENCY hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.